Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna

Beslut om partistöd till Sverigedemokraterna

Partibidragsnämnden har vid sammanträde i dag beslutat att bevilja Sverigedemokraterna partistöd med 333 300 kr enligt lagen om statligt stöd till politiska partier. Stödet avser tiden oktober 2006 – oktober 2007.


Sverigedemokraterna fick 2,93 procent av rösterna i hela landet vid riksdagsvalet 2006. Vid förra valet fick partiet 1,44 procent. Nämnden har funnit att bestämmelsen i 3 § tredje stycket i lagen är tillämplig i detta fall.

 

Partibidragsnämnden består av f.d. justitierådet Torkel Gregow, ordförande, f.d. regeringsrådet Hans Ragnemalm och hovrättspresidenten Gunnel Wennberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *