Detta får de avgående politikerna i riksdagen

Detta får de avgående politikerna i riksdagen

Man talar om politkerförrakt, bla pga riksdagsmännens fallskärmar.
I nuläget kan man konstatera att alla avgående ministrar får 97 000 per månad under första året. Sedan skiftar det.
Jordbruksministern, A-K Nykvist,  48 905 kr per månad till 65-årsdagen och sedan 34 946 kr per månad utöver den allmänna pensionen.
 
Utbildnings- och kultruminister Pagrotsky får 50 241 kr per månad fram till 65, sedan 36 282 + pension.
 
Justitieminister Bodström får 42 908 fram till 65, sedan 30 995 kr plus pension.
 
Vård och omsorgsminister, Ylva Johansson, får 46 109 till 65, sedan 7 422 + pension.
 
Infrastrukturminister, Ulrika Messing får 48 829 fram till 65, sedan 35 306 + pension.
 
Finansminister och påläggskalv Nuder får 46 256 fram till pensionering och därefter 33 082 plus pension.
 
Vice statsminister, Ringholm, fyller 65 och får då 33 965 plus pension per månad.
 
Samhällsbyggnadsminister Sahlin får 49 030 fram till 65 och sedan 35 420 plus pension.
 
Näringsminister Östros får 48 739 fram till 65 och sedan 35 216 plus pension.
 
Utrikesminister Eliasojn fyllde 66 på valdagen och får i fortsättningen plussa på sin pension med 29 146 kronor per månad.
 
De avgående statssekreterarna får behålla sin lön i 2 år och får alltså kvittera ut 73 500 kr per månad i 24 månader. Avgående tjänstemän som tex politiskt sakkunniga och politiska sekreterare har sin lön 30000-45000 ytterligare ett år, förutsatt att de arbetat på sin tjänst i minst 6 månader.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *