Göran Hägglunds tal vid Kristdemokraternas valvaka

Göran Hägglunds tal vid Kristdemokraternas valvaka

Det talade ordet gäller!

Sverige kommer att få en ny regering med ett starkt kristdemokratiskt inslag! Äntligen får vi chansen!

Vi har väntat länge på möjligheten. Möjligheten att göra Sverige till ett land där enskilda och familjer står starkare. Där människor inte stängs ute och göms undan, utan ges en chans att få ett arbete, få delta, få bidra. Få känna den stolthet det innebär att försörja sig själv.

Vi har väntat länge på möjligheten. Möjligheten att ge familjer större möjligheter att hålla samman och få tid för varandra. Se till att äldre får uppleva mer av gemenskap och värdighet, får höra ett vänligt ord. Att göra Sverige till ett land där ingen ska behöva vara rädd att åldras. Där människor inte hålls kvar i sjukvårdens köer.

Vi har väntat länge på att få möjligheten att göra Sverige till ett land där fler kan planera för sin framtid – där marginalerna växer och boendet är tryggt. Där fler i förorten kan äga sin bostad och ingen tvingas flytta på grund av en orimlig fastighetsskatt.

Vi har väntat länge på möjligheten att se till att Sverige talar med en tydligare röst för mänskliga rättigheter – varhelst dessa kränks. Möjligheten att se till att vi tar krafttag för att planeten vi bor på inte förbrukas.

Vi har väntat länge på möjligheten att göra vårt land lite mjukare, så att alla får plats och får utvecklas. Möjligheten att se till att våra barn och ungdomar får den kunskap och de värden de behöver. Och att de får veta att de är värdefulla för att de är, i en tid där vi allt oftare värderas för vad vi har, vad vi presterar eller hur vi ser ut.

Vi har väntat länge på möjligheten att främja ett Sverige med civilkurage. Där de bortvända blickarna blir färre och där vi ställer upp för varandra. Där vi främjar hederlighet och samhällsgemenskap. Där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Nu har svenska folket gett oss den chansen. Jag vill tacka för förtroendet och säga: vi ska inte göra er besvikna. Vi känner förväntningarna, men också  förtroendet. Från er som längtar efter möjligheten att tillbringa mer tid tillsammans barnen. Från er som längtar efter att få kliva fram ur statistiken och få chansen till arbete och gemenskap. Från er äldre som längtar bort från ensamhet och isolering.  Från alla er som är övertygade om att den kristna människosynen behövs, kanske mer än någonsin, i vår tid.

Vi har sett och vi har hört. Och vi har inte glömt. Vi har inte sökt makten för dess egen skull. Vi vill göra livet lättare att leva för människor. Vi vill främja gemenskap, civilkurage, hederlighet, initiativkraft och solidaritet. Tack för att ni gett oss möjligheten.

Vi får en ny regering. En regering i allians. Enligt en gammal definition betyder Allians nära vänskap, förtrolig samverkan och att stå i ett intimt förhållande till varandra. Nog stämmer det. Ett intimt samarbete byggt på förtroende. Som underlättats av en smula kärlek.

Vi har format Allians för Sverige, med stora insatser och möda. Det krävdes av oss att göra något nytt för att utmana Socialdemokraternas maktfullkomlighet och fullkomliga brist på idéer. Det krävdes av oss att synliggöra alla dem som ställts åt sidan. De som inte får plats.

Det krävdes av oss att kämpa för att ge makten tillbaka till enskilda och familjer. Det krävdes av oss att inte lämna dem i sticket som sviks i skolan, rättsväsendet, vården och omsorgen. Det krävdes av oss att söka ge nya chanser för dem som kommit till vårt land, men som inte tillåts bidra och som segregeras allt mer. Och idag ser vi resultatet. Det är ett nytt hopp för Sverige. En ny regering.

Och Kristdemokraterna fortsätter stå starka i svensk politik! Jag pratade med mina medarbetare efter slutdebatten i fredags och vi började blicka tillbaka. Hade vi verkligen trott att vi skulle stå så här starka på valdagsnatten när vi var utdömda för bara två år sedan?

Ja, jag har faktiskt aldrig tvivlat. Inte ens när frågorna duggade tätt om olika typer av låga siffror, ställda till en grå och tråkig partiledare. Inte ens då tvivlade jag. För jag har trott på våra idéer och varit förvissad om att när vi får tillfälle att presentera dem har de en attraktionskraft och en lyster som smittar.

Det finns en längtan i vår tid efter en fast grund att stå på när allt rör sig snabbare. Värden som håller. Fler som ställer frågan ”Är detta rätt”, istället för ”vad tjänar jag på det här”. En vilja att bygga nytt på fast grund. Idéerna om det okränkbara människovärdet och varje människas rätt till värdighet kan aldrig bli omoderna.

Och dessutom – som ni som känner mig väl har märkt så har jag ju dessutom blivit mycket roligare och snyggare de senaste åren – det kan vi läsa i tidningarna.

Vi har gjort resan tillsammans, alla kristdemokrater. Sida vid sida i en enastående sammanhållning. Den har varit en styrka för mig. Och det vi åstadkommit har vi anledning att vara stolta över. Kristdemokraterna har återigen motbevisat dem som dömt ut oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *