Långtidsdömda

Långtidsdömda

Läste i en artikel idag att av dem som sitter av kortare fängelsestraff, har 1/4 adhd eller annan neuropsykiatrisk diagnos… eller borde ha rättare sagt. Av de långtidsdömda är det så många som hälften. Ser man till dem som är bostadslösa är det även där en hög andel som har dessa handikapp. Jag undrar hur dessa personer hade levt om de fått hjälp tidigt? Om någon sett dem som personer med problem istället för problembarn i nedre skolåldern. Hur mycket hade deras liv skiljt sej åt i jämförelse med idag? Det finns så många frågor kring detta. Om de här killarna, som det oftast handlar om, får diagnos och hjälp idag – kan de då ändra sitt beteende och rätta till sitt liv? Jag undrar när man ska fatta att tidig upptäckt, diagnos och hjälp/stöd/medicinering, är ekonomiskt hållbart för samhället….
 
Jag bara undrar….
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *