Lite mer om skolan

Lite mer om skolan


En skola som ger barnen kunskap och värderingar för livet

Skolan ska ge varje elev hållbara kunskaper och värderingar. Skollagen måste ge lärare och skolledare de verktyg de behöver för att kunna skapa en trygg miljö där kunskapen står i centrum.
ur vårt valmanifest.

* Skolans värdegrund ska genomsyra arbetet i varenda skola.
* En färdighetsgaranti införs som säkrar att alla barn kan läsa, räkna och skriva när de lämnar grundskolan.
* Fristående skolor ska ges likvärdiga villkor som de kommunala.
* Kunskapskontroller ska genomföras tidigt för att stöd ska kunna sättas in. Betyg ska ges från och med årskurs 6. Ordning och uppförande ska skrivas in i betyget.
* Kamratskap och engagemang ska uppmuntras. Varje elev måste bli sedd och behandlad utifrån sina förutsättningar. Nolltolerans ska råda mot mobbning och kränkande språk
* Ett ansvarskontrakt mellan eleven, föräldrarna och läraren som tydliggör vars och ens uppdrag och ansvar, ska införas.
* Välutbildade lärare krävs för att undervisningen ska ge alla elever tillräckliga kunskaper.
* Eleven ska ha rätt att träffa en skolsköterska/kurator samma dag som hon eller han behöver det. Elevvårdspersonal ska finnas i tillräcklig omfattning.

Ett svar på ”Lite mer om skolan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *