Vad vill KD med skolan?

Vad vill KD med skolan?

”En färdighetsgaranti införs som säkrar att alla barn kan läsa, räkna och skriva när de lämnar grundskolan”
Ur kristdemokraternas valmanifest

Under de senaste tio åren har elevernas kunskaper i läsning, räkning och skrivning försämrats kraftigt. Alltför många lämnar skolan utan tillräckliga färdigheter för att kunna delta i samhällslivet, försörja sig och fylla sitt liv med ett rikt innehåll. Tillsammans med individuella utvecklingsplaner för varje elev och vårt förslag om ansvarskontrakt mellan elev, föräldrar och skola skapar vi förutsättningar för att alla barn kan läsa, räkna och skriva när de lämnar grundskolan.

Kristdemokraterna vill:

· Att skolans värdegrund ska genomsyra arbetet i varenda skola.
· Minska skolklasserna. Ingen lärare ska ha huvudansvar för mer än 15 elever. Det skapar större trygghet för eleverna och en drägligare arbetssituation för lärare och övrig personal.
· Att elever med behov av särskilt stöd garanteras stödinsatser. Föräldrar ska kunna överklaga beslutade stödinsatser.
· Ge större självständighet för rektorer och lärare att utforma skolans verksamhet.
· Införa en legitimation för lärare, för att höja statusen på läraryrket.
· Att endast legitimerade lärare på sikt ska kunna tillsvidareanställas. Det är avgörande för att ge alla elever tillräckliga kunskaper.
· Att barnen ska ha rätt till fräscha böcker i skolan varför 200 miljoner kronor årligen ska satsas på nya läromedel.
· Öka möjligheterna till flexibel skolstart och skolgång.
· Att arbetet med skolutveckling i lärarutbildningarna och kompetensutveckling i de enskilda skolorna ska stärkas.
· Att eleverna ska ges lagstadgad rätt till inflytande i skolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *