Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

 

Riksdagens arvodesnämnd har beslutat höja riksdagsledamöternas arvoden med 1 200 kronor per månad till 49 200 kronor från och med den 1 november 2006. Det är en 2,5 %-ig höjning av det nuvarande arvodet som är 48 000 kronor.

 

Som underlag för beslutet ligger bland annat en jämförelse med den generella löneutvecklingen på arbetsmarknaden under 2005 och hittillsvarande utfall under 2006 i de lokala lönerevisioner som skett i enlighet med de fleråriga avtal som gäller på större delen av arbetsmarknaden.

 

Nämnden har samtidigt beslutat att låta utreda den ekonomiska effekten för riksdagsledamöterna av de förändringar av traktaments- och kostnadsersättningarna som träder i kraft i samband med den nya valperioden. Denna utvärdering skall avse effekten under de kommande sex månaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *