VAB-dagar

VAB-dagar

Nu har moderaterna kommit med ett förslag om att minska barndagarna när barnen är sjuka eller behöver vård. Ett förslag värt att fundera på, men som vanligt kommer olika grupper i kläm och i det här fallet de svagare… igen…
 
I nuläget har man rätt till 60 dagar om barnen är sjuka, men tar de slut får du 60 till vid behov. I mitt fall tog dessa dagar slut, pga barnens allergier och andra sjukdomar. Då får man genast veta att man ska ansöka om vårdbidrag om man har barn med sjukdomar eller handikapp. Men då ska man veta att vårdbidraget är svårt att få beviljat och att det inte ersätter utebliven arbetsinkomst.
 
Minskar man dessa dagar kan det få drastiska följder för de familjer som behöver dem. Man kanske istället kan kräva läkarintyg efter allt för många uttagna VAB-dagar?
 
Vad tycker ni?
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *