Främja mänskliga rättigheter och motverka fattigdom

Främja mänskliga rättigheter och motverka fattigdom

Sverige måste främja mänskliga rättigheter och motverka fattigdom. Enprocentsnivån i biståndet ska upprätthållas.
…ur kristdemokraternas valmanifest

Fattigdomen i världen minskar, men behoven är enorma. Sverige ska ge en procent av det som landet producerar i bistånd till fattiga länder. Ännu viktigare är att vi kämpar för rättvisfrihandel och skuldavskrivningar, bekämpar hiv/aids, miljöproblem och väpnade konflikter. På så vis kan vi hjälpa fattiga länder att försörja sig själva på sikt.

Kristdemokraterna vill:

• Ge 1 procent av BNI i bistånd.
• Prioritera kampen mot hiv/aids och införa en ny modell för billigare
bromsmediciner.
• Effektivisera biståndet genom att ge mer bistånd till något färre antal
länder.
• Prioritera de fattigare länderna i Afrika.
• Rikta mer bistånd till kvinnor, det ger effektivare resultat.
• Intensifiera kampen mot miljöförstöring.
• Stärka Sveriges förmåga att bidra till humanitära insatser och
konflikthantering.
• Öka skuldavskrivningar till fattiga länder och tydliggöra
motprestationskraven.
• Prioritera riktat demokratistöd i demokratiserande och ickedemokratiska länder.
• Stärka samarbetet med enskilda frivilligorganisationer i
utvecklingsarbetet.
• Stärka samarbetet mellan biståndsmyndigheter och svenskt näringsliv.
• Integrera säkerhetsbyggande insatser i utvecklings- och biståndspolitiken
• Införa avdragsrätt för gåvor till bistånds- och ideella organisationer.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *