Inför en civilkuragelag

Inför en civilkuragelag

Kristdemokraterna är övertygade om att en civilkuragelag, en lag som gör det straffbart att förhålla sig passiv när en medmänniska är i nöd, skulle ha stor betydelse för ett tryggare och medmänskligare Sverige. En lag skulle innebära ett stöd för den som vill, men tvekar. Den rådande utvecklingen mot ett mer anonymt och individualiserat samhälle skulle därmed kunna brytas.

För att få besked om hur väl Kristdemokraternas synsätt stämmer överens med svenska folkets, har vi låtit opinionsinstitutet Synovate Temo undersöka den svenska allmänhetens attityder till civilkurage och en civilkuragelag enligt kristdemokratisk modell. Undersökningen omfattade 1024 personer och genomfördes i augusti 2006.

Undersökningen visar att 8 av 10 tillfrågade efterlyser mer civilkurage i Sverige. En majoritet av de tillfrågade är för att det införs en lag som innebär att enskilda personer, efter förmåga, blir skyldiga att gripa in och hjälpa människor i nöd. En majoritet tror också
att en sådan lag skulle göra att de själva känner sig tryggare i olika situationer. Särskilt starkt är stödet för en civilkuragelag i åldersgruppen 16 – 29 år.

Vi tar denna undersökning till intäkt för att Kristdemokraterna inte är ensamma om att längta efter ett samhälle där vi stödjer varandra. Stödjer varandra till att visa civilkurage, mod, engagemang, kamratskap och ansvarstagande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *