Stoppa energislöseriet

Stoppa energislöseriet

Igår fredag presenterade Göran Hägglund och Anders Wijkman en rapport med omfattande förslag för energieffektivisering. Energifrågan är i fokus i valrörelsen i spåren av höga elpriser, oljeberoende och klimatförändringar. Bränslebyte och övergång till förnybara energikällor diskuteras flitigt. Men det effektivaste sättet att spara pengar, minska utsläpp och sårbarhet har hamnat i skymundan. Det är genom energieffektivisering som åtgärderna bör sättas in för att klara energiförsörjning och klimatmål. Och det finns stora pengar att tjäna.

Här följer en sammanfattning av några av förslagen i rapporten:

– Inför individuella elmätningar i Sverige så slipper vi betala för grannens slöseri.

– Stoppa eltjuvar i form av ineffektiva apparater och stand-by-läckor.

– Höj energikraven i bostäder och fasa ut elvärmen.

– Inför eco-driving som obligatoriskt moment för ett körkort.

– Ersätt oljekommissionen med en energikommission.

– Öka energisamarbetet med u-länder och växande ekonomier som Kina och Indien

– All offentlig upphandling bör vara av energieffektiv teknik.

– Skärp utsläppskraven på biltillverkare.

– Inrätta en särskild expertgrupp för att bistå svenska företag i att minska energianvändningen och därmed sårbarheten.
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *