Klart med ordförandeposterna i utskotten och EU-nämnden

Klart med ordförandeposterna i utskotten och EU-nämnden

 

Riksdagens nyvalda 15 utskott samt EU-nämnden samlades i dag på eftermiddagen för att välja ordförande och vice ordförande inom sig. Utskotten kommer som tidigare att bestå av 17 ledamöter och minst lika många suppleanter. Följande ledamöter valdes till utskottens presidier:

 

Konstitutionsutskottet
Berit Andnor (s), ordförande
Per Bill (m), vice ordförande

 

Finansutskottet
Stefan Attefall (kd), ordförande
Pär Nuder (s), vice ordförande

 

Skatteutskottet
Lennart Hedquist (m), ordförande
Lars Johansson (s), vice ordförande

 

Justitieutskottet
Thomas Bodström (s), ordförande
Inger Davidson (kd), vice ordförande

 

Civilutskottet
Carina Moberg (s), ordförande
Inger René (m), vice ordförande

 

Utrikesutskottet
Sten Tolgfors (m), ordförande
Urban Ahlin (s), vice ordförande

 

Försvarsutskottet
Ulrica Messing (s), ordförande
Rolf Gunnarsson (m), vice ordförande

 

Socialförsäkringsutskottet
Gunnar Axén (m), ordförande
Tomas Eneroth (s), vice ordförande

 

Socialutskottet
Kenneth Johansson (c), ordförande
Mona Sahlin (s), vice ordförande

 

Kulturutskottet
Siv Holma (v), ordförande
Cecilia Wikström i Uppsala (fp), vice ordförande

 

Utbildningsutskottet
Sofia Larsen (c), ordförande
Marie Granlund (s), vice ordförande

 

Trafikutskottet
Anders Karlsson (s), ordförande
Jan-Evert Rådhström (m), vice ordförande

 

Miljö- och jordbruksutskottet
Anders Ygeman (s), ordförande
Claes Västerteg (c), vice ordförande

 

Näringsutskottet
Karin Pilsäter (fp), ordförande
Thomas Östros (s), vice ordförande

 

Arbetsmarknadsutskottet
Catharina Elmsäter-Svärd (m), ordförande
Sven-Erik Österberg (s), vice ordförande

 

EU-nämnden
Göran Lennmarker (m), ordförande
Susanne Eberstein (s), vice ordförande

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.