Så här ser utskotten ut

Så här ser utskotten ut

Efter val i kammaren på morgonen är det klart vilka ledamöter som under valperioden 2006-2010 tar plats i riksdagens 15 fackutskott, EU-nämnden samt riksdagsstyrelsen och utrikesnämnden. Vid konstituerande sammanträden senare i dag väljer varje utskott inom sig ordförande och vice ordförande. Enligt riksdagsordningen valdes utskotten i följande ordning:

 

Konstitutionsutskottet
Per Bill (m), Berit Andnor (s), Henrik von Sydow (m), Morgan Johansson (s),Eva Bengtson Skogsberg (m), Stefan Tornberg (c), Yilmaz Kerimo (s), Liselott Hagberg (fp), Helene Petersson (s), Björn Leivik (m), Billy Gustafsson (s), Ingvar Svensson (kd), Anna Bergkvist (m), Marianne Berg (v), Phia Andersson (s), Annie Johansson (c), Mikael Johansson (mp

 

Finansutskottet
Ulf Sjösten (m), Pär Nuder (s), Anna Lilliehöök (m), Sonia Karlsson (s), Lars Elinderson (m), Roger Tiefensee (c), Monica Green (s), Christer Nylander (fp), Hans Hoff (s), Peder Wachtmeister (m), Agneta Gille (s), Stefan Attefall (kd), Göran Pettersson (m), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp)

 

Skatteutskottet
Lennart Hedquist (m), Lars Johansson (s), Annicka Engblom (m), Laila Bjurling (s), Ulf Berg (m), Jörgen Johansson (c), Raimo Pärssinen (s), Gunnar Andrén (fp), Christin Hagberg (s), Lena Asplund (m), Fredrik Olovsson (s), Lennart Sacrédeus (kd), Fredrik Schulte (m), Marie Engström (v), Britta Rådström (s), Åke Sandström (c), Helena Leander (mp)

 

Justitieutskottet
Hillevi Engström (m), Thomas Bodström (s), Krister Hammarbergh (m), Margareta Persson (s), Ulrika Karlsson i Uppsala (m), Johan Linander (c), Elisebeht Markström (s), Cecilia Wigström i Göteborg (fp), Karl Gustav Abramsson (s), Inge Garstedt (m), Christer Adelsbo (s), Inger Davidson (kd), Helena Bouveng (m), Lena Olsson (v), Kerstin Andersson (s), Peter Althin (kd), Mehmet Kaplan (mp)

 

Civilutskottet
Inger René (m), Carina Moberg (s), Ewa Thalén Finné (m), Johan Löfstrand (s), Andreas Norlén (m), Lennart Pettersson (c), Christina Nenes (s), Jan Ertsborn (fp), Hillevi Larsson (s), Christine Jönsson (m), Gunnar Sandberg (s), Yvonne Andersson (kd)

Anti Avsan (m), Egon Frid (v), Ameer Sachet (s), Lars Tysklind (fp), Jan Lindholm (mp)

 

Utrikesutskottet
Sten Tolgfors (m), Urban Ahlin (s), Cecilia Magnusson (m), Veronica Palm (s), Ewa Björling (m), Kerstin Lundgren (c), Carina Hägg (s), Birgitta Ohlsson (fp), Kent Härstedt (s), Björn Hamilton (m), Kenneth G Forslund (s), Alf Svensson (kd), Walburga Habsburg Douglas (m), Hans Linde (v), Carin Jämtin (s), Holger Gustafsson (kd), Bodil Ceballos (mp)

 

Försvarsutskottet
Rolf Gunnarsson (m), Ulrica Messing (s), Karin Enström (m), Peter Jonsson (s), Nils Oskar Nilsson (m), Staffan Danielsson (c), Michael Hagberg (s), Allan Widman (fp), Mats Berglind (s), Isabella Jernbeck (m), Åsa Lindestam (s), Else-Marie Lindgren (kd), Rolf K Nilsson (m), Gunilla Wahlén (v), Marie Nordén (s), Rosita Runegrund (kd), Peter Rådberg (mp)

 

Socialförsäkringsutskottet
Gunnar Axén (m), Tomas Eneroth (s), Helena Rivière (m), Catherine Persson (s), Lars-Arne Staxäng (m), Solveig Zander (c), Siw Wittgren-Ahl (s), Tobias Krantz (fp), Kurt Kvarnström (s), Charlotte Nordström (m), Göte Wahlström (s), Lars Gustafsson (kd)

Mikael Cederbratt (m), Kalle Larsson (v), Matilda Ernkrans (s), Fredrick Federley (c)

Gunvor G Ericson (mp)

 

Socialutskottet
Cecilia Widegren (m), Mona Sahlin (s), Magdalena Andersson (m), Christer Engelhardt (s), Marianne Kierkemann (m), Kenneth Johansson (c), Lars U Granberg (s), Johan Pehrson (fp), Marina Pettersson (s), Jan R Andersson (m), Lennart Axelsson (s), Chatrine Pålsson Ahlgren (kd), Margareta B Kjellin (m), Elina Linna (v), Ylva Johansson (s), Lars-Ivar Ericson (c), Thomas Nihlén (mp)

 

Kulturutskottet
Lena Adelsohn Liljeroth (m), Margareta Israelsson (s), Anne Marie Brodén (m), Lars Wegendal (s), Mats Johansson (m), Anders Åkesson (c), Nikos Papadopoulos (s), Cecilia Wikström i Uppsala (fp), Anne Ludvigsson (s), Betty Malmberg (m), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Dan Kihlström (kd), Olof Lavesson (m), Siv Holma (v), Göran Persson i Simrishamn (s), Solveig Hellquist (fp), Esabelle Reshdouni (mp)

 

Utbildningsutskottet
Peter Danielsson (m), Marie Granlund (s), Margareta Pålsson (m), Mikael Damberg (s), Mats Gerdau (m), Sofia Larsen (c), Agneta Lundberg (s), Ulf Nilsson (fp), Louise Malmström (s), Gustav Blix (m), Ibrahim Baylan (s), Gunilla Tjernberg (kd), Staffan Anger (m), Rossana Dinamarca (v), Peter Hultqvist (s), Ulrika Carlsson i Skövde (c), Mats Pertoft (mp)

 

Trafikutskottet
Jan-Evert Rådhström (m), Anders Karlsson (s), Ulla Löfgren (m), Christina Axelsson (s), Cecilia Magnusson (m), Sven Bergström (c) Hans Stenberg (s), Christer Winbäck (fp), Claes-Göran Brandin (s), Sten Nordin (m), Kerstin Engle (s), Annelie Enochson (kd), Hans Wallmark (m), Peter Pedersen (v), Pia Nilsson (s), Ingemar Vänerlöv (kd), Karin Svensson Smith (mp)

 

Miljö- och jordbruksutskottet
Ola Sundell (m), Anders Ygeman (s), Jeppe Johnsson (m), Carina Ohlsson (s), Bengt-Anders Johansson (m), Claes Västerteg (c), Ronny Olander (s), Anita Brodén (fp), Ann-Kristine Johansson (s), Sofia Arkelsten (m), Jan-Olof Larsson (s), Sven Gunnar Persson (kd), Osama Ali Maher (m), Wiwi-Anne Johansson (v), Lena Hallengren (s), Erik A Eriksson (c), Tina Ehn (mp)

 

Näringsutskottet
Bertil Kjellberg (m), Thomas Östros (s), Anne-Marie Pålsson (m), Carina Adolfsson Elgestam (s), Anna Kinberg Batra (m), Jan Andersson (c), Alf Eriksson (s), Karin Pilsäter (fp), Krister Örnfjäder (s), Hans Rothenberg (m), Berit Högman (s), Mikael Oscarsson (kd), Maria Plass (m), Kent Persson (v), Karin Åström (s), Karin Granbom (fp), Per Bolund (mp)

 

Arbetsmarknadsutskottet
Catharina Elmsäter-Svärd (m), Sven-Erik Österberg (s), Tomas Tobé (m), Sylvia Lindgren (s), Elisabeth Svantesson (m), Annika Qarlsson (c), Lars Lilja (s), Eva Flyborg (fp), Maria Öberg (s), Jan Ericson (m), Luciano Astudillo (s), Désirée Pethrus Engström (kd), Anna König (m), Josefin Brink (v), Ann-Christin Ahlberg (s), Hans Backman (fp),

Ulf Holm (mp)

 

EU-nämnden
Göran Lennmarker (m), Susanne Eberstein (s), Anna Kinberg Batra (m), Sonia Karlsson (s), Hillevi Engström (m), Staffan Danielsson (c), Maryam Yazdanfar (s), Carl B Hamilton (fp), Billy Gustafsson (s), Björn Hamilton (m), Carina Ohlsson (s), Sven Gunnar Persson (kd), Bengt-Anders Johansson (m), Jacob Johnson (v), Kenneth G Forslund (s), Karin Granbom (fp), Ulf Holm (mp)

 

Riksdagsstyrelsen
Ordförande: Talmannen
Ledamöter: Britt Bohlin Olsson (s), Lars Lindblad (m), Leif Jakobsson (s), Margareta Pålsson (m), Berit Andnor (s), Morgan Johansson (s), Hillevi Engström (m), Roger Tiefensee (c), Johan Pehrson (fp), Margareta Israelsson (s

 

Utrikesnämnden
Ordförande: Statschefen
Ledamöter: Lars Lindblad (m), Göran Persson (s), Sten Tolgfors (m), Britt Bohlin Olsson (s), Roger Tiefensee (c), Johan Pehrson (fp), Urban Ahlin (s), Stefan Attefall (kd), Ulrica Messing (s)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *