Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagsledamöternas arvoden höjs

Riksdagens arovdesnämnd har beslutat höja ledamöternas arvoden med 1 700 kronor till 52 900 kronor i månaden från och med den 1 november 2007.

 

I de överväganden som legat till grund för beslutet har arvodesnämnden i första hand beaktat de lönehöjningar som hittills överenskommits inom ramen för årets lönerörelse. Nämnden har inte ansett att det föreligger några vägande skäl för att avvika från dessa nivåer.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *