Så här blir det tydligen…

Så här blir det tydligen…

 Detta ger dig mer i plånboken
  
  • Högre lön: SkandiaBanken räknar i sin konjunkturprognos med att timlönerna 2007 ökar med 3,7 procent. Multiplicera din månadslön före skatt med 0,037 och du får fram ökningen av din lön.
  
  • Inkomstpension: Garantipensionen för ogifta födda 1938 eller senare räknas upp med 106 kr per månad. Gifta får 96 kr var.
  Inkomst- och tilläggspensionen fastställs i november.
  
  • Höjt bostadstillägg för pensionärer: Höjs med 140 kronor per månad för den som har en hyra på 5 000 kronor eller mer.
  
  • Studiemedel: Skrivs upp med 108 kr per fyraveckorsperiod.
  
  • Sänkt inkomstskatt: Jobbavdraget ger skattesänkning. Se i tabell hur stor skattesänkningen blir vid din inkomst. Tjänar du under 31 800/år så betalar du ingen skatt.
  Tjänar du 8 300/månad – får du 432 kronor mer.
  Tjänar du 16 700/månad – får du 626 kronor mer.
  Tjänar du 25 000/månad – får du 890 kronor mer.
  Tjänar du 33 300/månad – får du 935 kronor mer.
  Tjänar du 41 600/månad – får du 935 kronor mer.

  (Det är vid en kommunalskattesats på 31,6 procent)
  
  Är du över 65 år, räkna med dubbelt jobbavdrag!
  
  • Halverad förmögenhetsskatt, men bara på finansiella tillgångar: Har du beskattningsbar förmögenhet, det vill säga över 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner för par? Ta det överstigande beloppet och multiplicera med 0,75 – detta är din vinst.
  Obs! Förmögenheten får inte bestå av fastigheter eller bostadsrätt. Då får du skatta som nu, 1,5 procent.
  
  • Sänkt fastighetsskatt på mark: Ta din tomtareal gånger 2 kronor, det är den summa du ska betala från och med i år, dock högst 5 000 kronor. Dra summan ifrån det du betalar i dag i fastighetsskatt för tomten. Mellanskillnaden blir plus.
  
  • Skattelättnad för lägenhet: Ger i genomsnitt 100 kronor i månaden i lägre hyra för en trerummare.
  
  • Skattelättnad och slopad dubbelbeskattning för bostadsrätter: Ger i genomsnitt 300 kronor i månaden i lägre avgift för en trerummare.
  
  Detta ger dig mindre i plånboken
  
  • Högre priser: SkandiaBanken räknar med att priserna ökar med 1,8 procent nästa år. Ta din månadsinkomst efter skatt, inklusive eventuella bidrag, dra bort ditt månadssparande och multiplicera summan med 0,018.
  
  • Försämrad a-kassa: Om du tjänar över 20 000 kronor i månaden och tar ut dina första hundra a-kassedagar förlorar du 50 kronor per dag, det vill säga 1 000 kronor per månad. Lägre inkomster ger lägre försämring.
  
  • Sänkt tak i sjukförsäkringen: Tjänar du mer än 24 800 kronor per månad. Ta mellanskillnaden mellan din lön och 24 800 och multiplicera med 0,8. Så mycket förlorar du per månad när du är sjuk (dock kan kollektivavtal täcka en del av förlusten).
  
  • Slopad skattereduktion för fackföreningsavgift och a-kassa: Se på lönebesked eller inbetalningar du gjort hur mycket du betalar. En fjärdedel av fackavgiften måste du betala själv i fortsättningen. Och en summa motsvarande 40 procent av a-kasseavgiften måste du betala själv.
  
  • Höjd tobaksskatt: Handlar du snus, cigaretter eller andra tobaksvaror?
  Snuset kommer att kosta tre kronor mer i skatt per dosa för portionssnus och det dubbla för lössnus.
  Ett cigarettpaket kommer att kosta 1,60 kronor mer i skatt.
  
  • Förmånsskatt på lånedatorer. Du betalar 1 200 kronor om du har 50 procents skatt och 800 kronor om du bara betalar kommunal skatt, 30 procent.

Allt enligt Aftonbladets nätupplaga.
Jag brukar inte sno text så där rakt av, men de hade ställt upp det så bra att det var enkelt att se hur det blir för var och en.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *