Trafikutskottet banar väg för fortsatt trängselskatt

Trafikutskottet banar väg för fortsatt trängselskatt

Regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning för fortsatt trängselskatt i Stockholm. Det föreslog trafikutskottet vid sitt sammanträde 30 november.

 

Trafikutskottet föreslår att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt i Stockholm. Utskottet föreslår också att anslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt.

 

Vägverkets kontrakt upphör

Vägverket har ansvarat för upphandling av den utrustning som krävts för försöket med trängselskatter i Stockholm. Enligt ett särskilt villkor har Vägverket rätt att förlänga kontraktet med ett år i taget.

 

Rätten att förlänga avtalet gäller dock bara om Vägverket får ett fortsatt uppdrag av regeringen att hantera utrustningen. Om det inte finns något uppdrag upphör kontraktet, vilket innebär att en ny upphandling måste göras.

 

En ny upphandling skulle förutom stora kostnader betyda att återinförandet av trängselskatt skjuts på framtiden. Regeringen saknar i dag befogenhet att ge Vägverket ett fortsatt uppdrag. Mot bakgrund av detta tar därför trafikutskottet initiativ till att ge regeringen rätt att ge Vägverket i uppdrag att förbereda återstart av trängselskatt. 

 

Pengar till vägar och järnvägar

Regeringen har avsatt knappt 34 miljarder kronor för kommunikationer i budgetpropositionen. Merparten av pengarna går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Trafikutskottet säger ja till regeringens förslag om hur anslagen bör fördelas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *