Nej till förslag om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödnin

Nej till förslag om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödnin

Den nya majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet säger nej till förra regeringens förslag om skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning. Utskottet vill i stället att regeringen ska satsa på forskning för att förbättra djurskyddet inom pälsnäringen.

 

Miljö- och jordbruksutskottet menar att minknäringen givetvis ska uppfylla djurskyddslagens krav men att förslaget om skärpta regler i praktiken skulle innebära ett näringsförbud för uppfödning av minkar för pälsproduktion. Dessutom menar utskottet att det inte finns stöd för förslaget i forskning eller tidigare erfarenheter.

 

Frankrike ifrågasätter förslaget

Det var den förra regeringen som i våras föreslog att djurskyddskraven skulle skärpas för minkuppfödning. Förslaget innebär att det i djurskyddslagen preciseras att minkarnas behov av att röra sig, klättra, jaga och periodvis vara ensamma tillgodoses. Dessutom ska minkar ha tillgång till vatten att simma i.

 

Riksdagen skickade tillbaka förslaget till miljö- och jordbruksutskottet efter att Frankrike och Slovakien med stöd av EU-regler ifrågasatt förslaget. Nu säger alltså den nya majoriteten i miljö- och jordbruksutskottet nej till förslaget.

 

Forskning för förbättrat djurskydd

Miljö- och jordbruksutskottet anser att djurskyddet bör utvecklas vidare men att ändringar i regelverket ska baseras på forskning och erfarenhet. Utskottet menar därför att regeringen bör investera i nödvändig forskning för att förbättra djurskyddet och stödja de djuruppfödare som har höga ambitioner när det gäller djuromsorg.

 

Reservationer från s, v och mp

Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottsmajoritetens förslag. De menar att det finns stora brister i djurskyddet när det gäller minkuppfödning och att dessa brister handlar om minkarnas möjligheter att i fångenskap utöva sitt naturliga beteende. Oppositionspartierna menar därför att förslaget om skärpta djurskyddskrav är väl motiverat och bör genomföras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *