Skattefria biobränslen beskattas från årsskiftet

Skattefria biobränslen beskattas från årsskiftet

Vissa biobränslen som i dag är skattefria när de används för uppvärmning kommer att beskattas från årsskiftet. För att de även i fortsättningen ska vara skattefria krävs ett godkännande av EU-kommissionen.

 

Eftersom det ännu inte finns något godkännande föreslår skatteutskottet att de biobränslen som tidigare varit skattefria beskattas från och med årsskiftet.  

 

Retroaktiv skattebefrielse

Från årsskiftet och fram till dess att ett beslut om befrielse kan fattas av riksdagen måste alltså skatt tas ut på de aktuella bränslena. Om EU senare godkänner förslaget sker skattebefrielsen med retroaktiv verkan från årsskiftet 2006/07.

 

Det är framför allt företag som säljer biobränslen som berörs av skatteutskottets beslut. Följande biobränslen omfattas: vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, icke syntetisk metanol och fettsyrametylestrar för uppvärmning samt biogas som används som bränsle för uppvärmning.

 

Skattebefrielse för energiintensiva industrier

Den så kallade 0,8-procentsregeln om nedsättning av koldioxidskatten för energiintensiva företag anpassas till EU:s energiskattedirektiv (exempel på energiintensiva företag är företag med industriell verksamhet eller jordbruks-, skogsbruk- eller vattenbruksverksamhet).

 

Regeringen bedömer att nästan alla företag som får nedsättning av skatten i dag får det även i fortsättningen. Dock kräver även 0,8-procentsregeln ett godkännande från EU-kommissionen eftersom det nuvarande godkännandet går ut 2006.

 

Regeringen räknar med att ett nytt tillstånd kommer i december. Skatteutskottet lämnar till regeringen att avgöra när de nya bestämmelserna kan träda i kraft.

 

Energiskattedirektivet

EU:s energiskattedirektiv lägger fast en gemenskapsrättslig ram för beskattning av mineraloljor, kol, naturgas och el. Medlemsstaterna är skyldiga att anpassa nationell lagstiftning till direktivet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *