1000 unga skadar sig själva varje år

1000 unga skadar sig själva varje år

Omkring 1000 barn under 17 år vårdas till följd av självdestruktiva handlingar varje år. Under de senaste åren har de avsiktliga självskadorna ökat bland tjejer, bland pojkar märks inte samma uppgång.


  
I dag lämnar Socialstyrelsen över en rapport till regeringen som kartlägger på vilket sätt unga under 17 år skadas – både oavsiktligt och avsiktligt. 200 000 barn måste varje år uppsöka sjukhus och nästan 100 av dessa dör till följd av skadorna. 
  
Drygt 1000 barn vårdades inom den slutna psykiatrin till följd av självdestruktiva handlingar och tre fjärdedelar av dem var tjejer. Det vanligaste sättet av skada sig själv på var med intag av läkemedel, till motsats mot vad man förväntat kom skärskador relativt långt ner på listan. Trenden för det självdestruktiva beteendet pekar uppåt för tjejer, för pojkar ses inte alls samma uppgång. 

  – Det är däremot vanligare att pojkarna begår självmord, säger Anders Tennlind på Socialstyrelsen.
 
Allt enligt Aftonbladets nätupplaga. Detta berör mej djupt och jag vill verkligen göra något för dessa tjejer. Vad kan man göra???
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *