vet Du var dina pengar går?

vet Du var dina pengar går?

Av Din skattekrona går:
44,2 öre: Pensioner, sjukpenning, barnbidrag, studiebidrag, föräldrapenning och arbetslöshetsersättningar.
14,6 öre: Förskola, grundskola, gymnasium, högskola.
11,5 öre: Offentlig förvaltning – som kostnader för departement, myndigheter, bistånd och räntor på statsskulden.
12,9 öre: Hälso- och sjukvård, bland annat allmän sjukvård, läkemedel och tandvård.
7,6 öre: Näringsliv, till kostnader exempel för vägar och järnvägsnät, samt kollektivtrafiken.
3,4 öre: Försvaret, inklusive Sveriges fredsbevarande styrkor utomlands.
2,7 öre: Samhällsskydd och rättsväsende, bland annat polis, räddningstjänst, domstolar och kriminalvård.
1,8 öre: Kultur- och fritidsverksamhet, bland annat bibliotek, museer och idrottsanläggningar.
0,9 öre: Bostäder och samhällsutveckling, bland annat planering av nya bostadsområden, vattenförsörjning och gatubelysning.
0,3 öre: Miljöskydd, till exempel till sophantering, oljesanering och åtgärder för att motverka försurning i vår natur och miljö.
Enligt; skatteverket & SCB, Kopierat ur Expressen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.