Avgångsersättning till statsråden i den tidigare regeringen

Avgångsersättning till statsråden i den tidigare regeringen

Sedan ansökan kommit in om avgångsersättning till ledamöter i den avgående socialdemokratiska regeringen har Statsrådsarvodesnämnden i dag beslutat i frågan. Statsministern får 121 000 kronor i månaden under 12 månader.

 

Övriga statsråd får 97 000 kronor i månaden under 12 månader med undantag för utrikesminister Jan Eliasson som får 97 000 kronor i månaden under sex månader. Jan Eliasson blev statsråd den 24 april 2006 och nämnden har med hänsyn till den korta tjänstgöringstiden funnit att avgångsersättning bör utgå under endast sex månader.

 

Från de beslutade beloppen skall avräknas vad den ersättningsberättigade uppbär i lön, arvode, pension eller liknande under den tid ersättning utgår.

 

Statsrådsarvodesnämndens beslut kan inte överklagas.

 

Statsrådsarvodesnämnden består av f.d. riksdagsdirektören Gunnar Grenfors, ordförande, och f.d. hovrättspresidenterna Birgitta Blom och Ove Lindh. Nämndens sekreterare är kammarrättslagmannen Margareta Åberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *