Den nyvalda riksdagens första vecka

Den nyvalda riksdagens första vecka


Måndagen den 2 oktober kl. 11.00 samlas den nyvalda riksdagen till upprop. Därefter väljer riksdagen talman och vice talmän, kammarsekreterare samt utser en valberedning. Omröstning i talmansvalet kan ske med slutna sedlar.

 

Till dess att riksdagen har valt talman och vice talmän, leder ålderspresidenten sammanträdet, dvs. den ledamot som har suttit längst i riksdagen. Ålderspresident är Per Westerberg (m), följd av Margareta Israelsson (s) och Lars Leijonborg (fp). Dessa tre kommer vid sammanträdets första del att sitta på podiet i den ommöblerade och nyrenoverade plenisalen.

 

Måndag eftermiddag förväntas den nyvalda talmannen slutföra arbetet med regeringsbildningen. 

 

Tisdagen den 3 oktober kl. 14.00 äger riksmötets högtidliga öppnande rum. Expeditionsregeringen sitter på statsrådsplatserna i plenisalen. 

 

Kl. 17.00 på tisdagen väntas talmannen lägga fram sitt förslag till statsminister för kammaren. Samtidigt uppger talmannen vilka partier som ska ingå i regeringen. Förslaget bordläggs.

 

Onsdagen den 4 oktober bordlägger riksdagen förslaget till statsminister en andra gång.

 

Torsdagen den 5 oktober kl. 14.00 röstar kammaren om förslaget till statsminister. Förslaget är godkänt om inte mer än hälften av riksdagens ledamöter, alltså minst 175, röstar mot förslaget.

 

Fredagen den 6 oktober kl. 09.00 väntas statsministern anmäla de utsedda statsråden för riksdagen och avge regeringsförklaringen.

 

Kl. 12.00 på fredagen sker det formella regeringsskiftet vid en konselj i slottet med H.M. Konungen som ordförande. Den nya regeringen samt talmannen är närvarande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.