Nämndemännen får högre ersättning

Nämndemännen får högre ersättning

Regeringen beslutade på torsdagen att förbättra ersättningarna för nämndemän. Sammanträdesarvodet har inte höjts sedan år 1999.
 
”Ersättningsvillkoren ska utformas så att alla medborgare kan åta sig nämndemannauppdrag.”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Därför införs tre förändringar i arvodet:

1. Alla nämndemän – även de som är yrkesverksamma och förlorar arbetsinkomst – får rätt till sammanträdesarvode.

2. En rätt till skälig ersättning för barntillsynskostnader som uppstår till följd av uppdraget införs, för att göra det möjligt för småbarnsföräldrar att vara nämndemän.

3. Ett särskilt inställelsearvode om 100 kr införs för den nämndeman vars resväg till sammanträdet överstiger 5 mil. Detta arvode ska betalas ut utöver den reseersättning och traktamente som nämndemän redan enligt nuvarande regler har rätt till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *