Riksdagen beslutar om könsneutrala äktenskap på onsdag

Riksdagen beslutar om könsneutrala äktenskap på onsdag

En persons kön ska inte längre ha betydelse för möjligheten att gifta sig. Det föreslår en majoritet i civilutskottet. Frågan debatteras och beslutas på onsdag.

 

Civilutskottet anser att tiden nu är mogen för att ge par av samma kön möjlighet att ingå äktenskap och göra reglerna om äktenskap könsneutrala. Rättsreglerna ska ge praktiska lösningar för människors familjebildningar utan att ge uttryck för några värderingar. Utskottet anser också att könsneutrala äktenskap inte möter några invändningar utifrån barnperspektivet. Om ändringen har en attitydpåverkan i samhället, är den snarare till fördel för barnen än till deras nackdel.

 

Lagen om registrerat partnerskap upphävs

Enligt förslaget ska lagen om registrerat partnerskap upphävas. Redan registrerade partner ska kunna fortsätta att vara det om de vill. De som i stället önskar vara gifta ska kunna omvandla sitt registrerade partnerskap till äktenskap genom en enkel anmälan eller genom en vigsel.

 

Tillfälliga förordnanden att förrätta vigslar behålls

Utskottet föreslår att det även i fortsättningen ska vara möjligt att förordna en borgerlig vigselförrättare för ett enstaka tillfälle. Lagfarna domare i tingsrätt ska inte längre vara vigselförrättare.

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 maj 2009.

 

Kristdemokraterna reserverar sig

Kristdemokraterna är emot att det nu läggs fram ett förslag om könsneutrala äktenskap. Partiet tycker istället att det ska införas en civilrättsligt reglerad samlevnad, förslagsvis kallad giftermålsbalk, och att begreppet äktenskap utmönstras från lagstiftningen. Välsignelseakter och andra ceremonier blir då en fråga för kyrkor, samfund och andra sammanslutningar,

 

Det är ett pressutskick från Riksdagen.

 

Vad tycker jag?

Jag tycker att det inte ska spela någon roll vem man gifter sej med, så länge man har ett lagligt skydd för sej själv och eventuella barn. Jag är alltså inte emot att samkönade par gifter sej. Det finns ju en syn på en Kristdemokrat att denne MÅSTE vara emot allt inom HBT-frågor. Jag är inte sån. Älskar man varandra och vill gifta sej – Why Not???

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *