Riksdagen debatterar ökad arbetskraftsinvandring

Riksdagen debatterar ökad arbetskraftsinvandring

Idag debatterar riksdagen regeringens budgetförslag på migrationsområdet. Regeringen har föreslagit ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring som ett nytt mål för migrationspolitiken. Majoriteten i socialförsäkringsutskottet ställer sig bakom regeringens förslag som beslutas på onsdag.

 

Migrationens ekonomiska, sociala och kulturella fördelar måste bättre tas till vara, menar utskottet, som delar regeringens bedömning att invandring bidrar till Sveriges utveckling och välstånd. Frågan om en ökad arbetskraftsinvandring är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv och för att undvika en framtida arbetskraftsbrist.

 

Det budgetförslag som utskottet ställer sig bakom innebär bland annat att Migrationsverket får 50 miljoner kronor extra under 2007 för att förbättra produktiviteten och kvaliteten vid handläggningen av asylärenden.

 

Invändningar från oppositionen
Socialdemokraterna reserverar sig mot förslaget om nytt mål för migrationspolitiken. Partiet menar att målet är otydligt formulerat och icke uppföljningsbart. Även Vänsterpartiet menar att målet är klumpigt och oprecist.

 

Miljöpartiet konstaterar att regelverket för arbetskraftsinvandring måste tillåta invandring från tredjeland i större utsträckning och det ska vara arbetsgivaren och inte staten som ska avgöra behovet av arbetskraft.

 

När det gäller budgetförslagen gör oppositionspartierna andra bedömningar än utskottsmajoriteten och regeringen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *