Kulturutskottet snabbar på textning av tv-program

Kulturutskottet snabbar på textning av tv-program

Kulturutskottet vill att SVT ska nå målet för textning av tv-program snabbare när tillståndsperioden kortas ned. Det innebär att minst 65 procent av förstagångssändningarna med svenskt ursprung ska textas redan 2009 i stället för 2012.

 

Majoriteten i kulturutskottet ställde sig den 5 december bakom regeringens förslag att korta ned sändningstillstånden för Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio (SR) och Utbildningsradion (UR). Motiveringen är pågående förändringar i omvärlden och behovet av ett effektivt resursutnyttjande.

 

I riksdagens tidigare beslut om tillståndsperioden låg bland annat målet om 65 procents textning 2012. Kulturutskottet vill nu att samma krav på textningens omfattning ska gälla när tillståndsperioden förkortas. SVT:s ledning har informerat utskottet om att 57 procent av SVT:s utbud redan textas, och utskottet anser därför att en höjning av ambitionsnivån är rimlig.

 

SVT ska kunna begära ersättning av restauranger
Majoriteten i utskottet ställde sig också bakom regeringens förslag att SVT ska kunna begära ersättning för offentlig visning av tv-sändningar i till exempel restauranger. Riksdagen begärde i våras att regeringen skulle reda ut frågan. Regeringen konstaterar nu att det inte går att inskränka SVT:s rätt till ersättning på grund av reglerna i upphovsrättslagen och internationella överenskommelser.

 

Utskottet utgår, liksom regeringen, från att SVT kommer att agera balanserat. SVT ska verka i allmänhetens tjänst, betonar utskottet, och bör därför vid varje tillfälle överväga om krav på ersättning kan äventyra företagets trovärdighet och legitimitet.

 

Reservationer från oppositionen
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot att SVT ska kunna begära ersättning för offentlig visning. Partierna menar att SVT endast ska kunna ta betalt om en näringsidkare kräver inträdesavgift. Det är, enligt partierna, viktigt att programbolagen i så hög utsträckning som möjligt är finansierade genom tv-licensen och inte blir beroende av andra intäktskällor.

 

Miljöpartiet avvisar helt SVT:s möjligheter att ta betalt av den som vill göra sändningarna tillgängliga för allmänheten. SVT ska alltså inte heller kunna ta betalt av en näringsidkare som kräver inträdesavgift, menar partiet.

 

Ja till budgetpropositionen
Kulturutskottet gjorde sina ställningstaganden samtidigt som man sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen på kulturområdet. Förslagen innebär att de centrala, statliga museernas fria entré begränsas till barn och ungdomar. Mer pengar går till folkbildningen och den kyrkoantikvariska ersättningen. Även stödet till Operan, Dramaten, Riksteatern och Drottningholms slottsteater räknas upp.

 

Alla oppositionspartier – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet – vill satsa mer pengar på kulturen än regeringspartierna. Oppositionen vänder sig också emot den förkortade tillståndsperioden för SVT, SR och UR.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *