Stort stöd för friskolor bland elever, föräldrar och persona

Stort stöd för friskolor bland elever, föräldrar och persona

En stor undersökning som undersökningsföretaget Ipsos Eureka har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv visar att föräldrar, skolpersonal och elever i friskolor generellt sett är mer nöjda med sin skola än motsvarande kategorier inom den kommunala skolan. 2 704 personer har intervjuats inom ramen för denna undersökning som därmed är den största i sitt slag.

 

Undersökningen visar bland annat att;
Hela 91 procent av föräldrar med barn i friskola är nöjda med barnets skola. 63 procent av föräldrar till barn i kommunal skola är nöjda.
78 procent av föräldrarna till barn i friskolor anser att skolan är bra på att ge varje enskild elev det stöd den behöver. Motsvarande siffra för föräldrar till barn i kommunala skolor är 40 procent.
88 procent av föräldrarna till barn i friskolor anser att deras barn har engagerade lärare. Motsvarande siffra för föräldrar med barn i kommunala skolor är 65 procent.
72 procent av eleverna i friskolor anser att lärarna genast agerar om någon utsätts för mobbing. Motsvarande siffra för elever i kommunala skolor är 58 procent.
Undersökningen visar att det finns ett stort stöd för friskolorna bland elever, föräldrar och personal. Föräldrar, barn och personal i friskolorna är generellt sett mer nöjda med sin skola än de som finns inom den kommunala skolan. Även tidigare studier har visat att det finns många fördelar med friskolor. Friskolorna har överlag lyckats bättre betygsmässigt än de kommunala skolorna, även med hänsyn tagen till olikheter i elevsammansättning.
 
Hoppas att denna undersökning ska nyansera debatten om friskolorna och visa den viktiga roll som de spelar. Det är bra om friskolornas framgångar och popularitet även fortsättningsvis kan sporra de kommunala skolorna till förbättringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *